El Cor Universitari Sant Yago apoya la causa de la restauración de Santa Catalina

El Cor Universitari Sant Yago apoya la causa de la restauración de Santa Catalina
Coro Universitario Sant Yago

Con su Concierto de Navidad anual, el Coro Universitario Sant Yago trae a la iglesia de Santa Catalina «Esperanza y Fe», dos de las tres virtudes teologales que conforman el ser de los y las cristianos/as. Como dice el propio director del coro, Pau de Luis Alba:

«Spes et fides:

«Esperanza y fe son dos conceptos frecuentemente emparejados que se diferencian en que el primero está asociado a un estado de ánimo de optimismo, mientras que el segundo remite a la creencia donde no hay evidencia. Ambos convergen en servir como ayuda al alma humana manteniendo el sentido de su existencia. En la historia de la humanidad, civilizaciones de todos los lugares han recurrido, consciente o inconscientemente, a estos conceptos para hacer frente a épocas difíciles similares a la nuestra.
El coro Sant Yago envía a través de este concierto un mensaje de esperanza y fe en que un tiempo mejor se abra antes nosotros tomando como metáfora el punto central del mensaje navideño, el nacimiento de Cristo y lo que ello significa para los creyentes.»

El Concierto de Navidad del Coro Universitario Sant Yago tendrá lugar en la propia iglesia de Santa Catalina Mártir de València, el día 18 de Diciembre (sábado, a las 20.00 h.). Tendrá carácter gratuito, pero podréis colaborar con la iniciativa desde esta misma página, o bien en los dispositivos electrónicos colocados a las entradas del templo.

La entrada es libre, hasta cubrir el aforo (con las limitaciones que impone la pandemia: no vengáis muy justos de tiempo, para coger sitio).

Os esperamos a todos y a todas para compartir este tiempo de Adviento, que es tiempo de Esperanza y de Fe, y contamos con vuestro apoyo.

Cartel Concierto Coro Universitario Sant Yago Navidad 2021

Amb el seu Concert de Nadal anual, el Cor Universitari Sant Yago porta a l’església de Santa Catalina «Esperanza i Fe», dues de les tres virtuts teologals que conformen l’ésser dels i les cristians/es. Com diu el propi director del cor, Pau de Luis Alba:

«Spes et fides:

«Esperanza i fe són dos conceptes sovint aparellats que es diferencien en el fet que el primer està associat a un estat d’ànim d’optimisme, mentre que el segon remet a la creença on no hi ha evidència. Tots dos convergeixen a servir com a ajuda a l’ànima humana mantenint el sentit de la seua existència. En la història de la humanitat, civilitzacions de tots els llocs han recorregut, conscient o inconscientment, a aquests conceptes per a fer front a èpoques difícils similars a la nostra.
El cor *Sant Yago envia a través d’aquest concert un missatge d’esperança i fe en què un temps millor s’òbriga abans nosaltres prenent com a metàfora el punt central del missatge nadalenc, el naixement de Crist i el que això significa per als creients.»

El Concert de Nadal del Cor Universitari Sant Yago tindrà lloc en la pròpia església de Santa Catalina Mártir de València, el dia 18 de Desembre (dissabte, a les 20.00 h.). Tindrà caràcter gratuït, però podreu col·laborar amb la iniciativa des d’aquesta mateixa pàgina, o bé en els dispositius electrònics col·locats a les entrades del temple.

L’entrada és lliure, fins a cobrir l’aforament (amb les limitacions que imposa la pandèmia: no vingueu molt justos de temps, per a agafar lloc).

Us esperem a tots i a totes per a compartir aquest temps d’Advent, que és temps d’Esperanza i de Fe, i comptem amb el vostre suport.

Cartell Cor Universitari Sant Yago. Concert de Nadal 2021